Klubben


Välkomna till Perstorps Golfklub


Telefon: Kansli +46(0)435 354 11, Restaurangen +46(0)435 354 12 E-post: Kansli@perstorpsgk.se

Välkommen till Perstorps Golfklubb

En 18-Håls golfbana som ligger nästan mitt i norra Skåne, en Golfbana som är blandning mellan Skogs och Parkbanan där sjöar, skog och dammar kantar banans olika hål som gör att det känns som att varje hål har sitt eget rum! Perstorps Golfbana ligger ett stenkast från väg 21 och från Perstorps Station, som lämpar sig väl att nyttja, alltså ta Tåget till Golfbanan!

 

Perstorps Golfbana har en golfkrog som har god mat och trivsam miljö där man kan koppla av efter en härlig golfrunda på en av Skånes finaste Golfbanor


I inbjudande bokskog ligger Perstorps golfbana, som är en av de mest etablerade i nordvästra Skåne (bildad 1963). Banan är en charmfull blandning av park- och skogsbana - lätt kuperad. Utmaningen ligger inte främst i dess längd. Det är snarare den karaktärsfulla stilen på golfhålen som gör besöket minnesvärt. Här finns varierande, och ibland försåtliga hinder och svårigheter som ställer extra krav på stadig hand och kalla nerver. Efter avslutad golfrunda väntar lön för mödan i det trivsamma klubbhusets familjära och avspända atmosfär.  Perstorps Golfklubb arbetar för total kvalitet inom Idrott-Service-Anläggning, och med mottot"Kvalitet före kvantitet", vilket borgar för en fin golfupplevelse.
Varmt välkomna till Perstorps Golfklubb, När golf är som bäst

Styrelsen

 

Ordförande: Ulf Lindh


Kassör: Mikael Lindstrand


Vice ordf: Dan Johansson


Sekreterare: Mats Ekedahl


Göran Långström, Ledamot


Elisabeth Holmer, Supleant

Styrelsen har årsmötets förtroende att handlägga alla frågor som kan uppstå under perioden mellan två höstårsmöten.

 

För att styrelsen på ett smidigt sätt ska kunna arbeta fodras att styrelsen delegerar många av de beslut som måste fattas under verksamhetsåret.

 

Exempelvis får kommittéerna/verksamhetsområderna inom ramen för sin budget fatta alla för sin verksamhet erforderliga beslut och motsvarande får gälla för klubbchef och hans medarbetare. Detta framgår av respektive kommitté/verksamhets instruktion.

 

att följa upp verksamhet och se till

att budget hålls och

att den pågående verksamheten ligger inom ramen för klubbens målsättning

 

I övrigt blir styrelsens huvuduppgift att fatta policypåverkande beslut och handlägga framtidsfrågor / flerårsplaner mm).