Aktuell baninfo

Fotograf´: Tomas Öhlund

Aktuell info för Perstorps Golfklubb


AKTUELL BANINFO


Banan med ordinarie greener är stängd för spel. Endast vinterbana gäller. Slagmatta skall användas vid spel på fairway. Slagmattor finns utanför omklädningsrumsbyggnaden.PLANERAD BANSKÖTSEL 2022

För att hålla våra greener i så bra skick som möjligt så kommer vi ha startförbud för underhåll följande datum:


13/4, 27/4, 19/5, 8/6, 6/7, 8/8 (vertikalskära), 5/9 (lufta och dressa).


Dessa datum kommer vi göra omfattande arbeten på våra greener. Det kan vara att djuplufta, dressa eller vertikalskära greenerna. Startförbudet kommer vara på förmiddagen. Spelbarheten kan påverkas. Dessa dagar har vi generellt reducerad greenfee. Allt banarbete är beroende av väder och därför kan startförbud ändras med kort varsel. 


Aktuell Stimp: 

Tidigare mätning: 

Senaste mätning:

Väderförhållanden: Hastigheten mäts varje tisdag på klippta samt välta greener. 

Variationer kan förekomma pga väderförhållanden, tid på dagen mm.


Hur går mätningen till?


En stimpmeter mäter hur snabbt en golfboll rullar på greenen. En stimpmeter är en cirka 91 cm (36 tum) lång aluminiumskena med en urskålad ränna avpassad för golfbollen.

Ytan som mätningen sker på ska vara plan. En boll läggs i stimpmetern som höjs sakta tills bollen börjar rulla ner mot greenen. Detta moment utförs med tre bollar. Därefter gör man om mätningen med tre bollar i motsatt riktning. Den genomsnittliga längden (uppmätt i enheten fot) för de sex bollarna utgör stimpvärdet.

  • 0–6 Trög
  • 6–8 Medel
  • 8–9 Snabb
  • 9–   Mycket snabbFotograf´: Tomas Öhlund