Leaderprojekt Ställplats Gustavsborg

Leaderprojekt Ställplats Gustavsborg

Leaderprojekt Ställplats Gustavsborg

Leader LAG PH har prioriterat projektet och Jordbruksverket har beviljat ansökan om projektstöd för Ställplats Gustavsborg med journalnummer 2023–2570.

 

Syftet med projektet är att tillgängliggöra naturen för besökare och öka turismen i och kring Perstorp, framför allt i de södra delarna.

 

Målet med projektet är att skapa och färdigställa minst 5 stycken ställplatser för husbilar/husvagnar avsedda för turister i området Gustavsborg i södra Perstorp.

 

Finansiering

Stöd: Landsbygdsprogrammet 2014–2020 51 577 kr, varav 50 procent kommer från EU.

Privat finansiering: Egen privat finansiering 22 105 kr

Summa faktisk finansiering 73 682 kr


Bilder på projektets utveckling

Projektets start

Den 13/11 påbörjades utjämningen av de nya platserna

29/11 - Vintern kom, men arbetet fortsätter

5-7/3 - Dike till kabel grävd och kabel nerlagd. Stolparna är även nergrävda samt kabel till elboxarna dragen.

19/3 - Duk och första lasset bärlager utlagt med hjälp av Oretorps lantbruk och entreprenad.

5/4 - Andra lagret bärlager utlagt med hjälp av Oretorps lantbruk och entreprenad.

18/4 - Nu går det snabbt. Översta bärlagret jämnas ut och inom kort kommer stolparna vara monterade.