4-lingen för gäster

4 - lingen för gäster

4 - lingen för gäster

Fyra banor för 1195 kr

4-lingen är ett samarbete mellan Hässlegårdens GK,
Perstorps GK, Skepparslövs GK och Wittsjö GK.


Vi erbjuder alla gäster, ej medlemmar i en 4-ling klubb, att köpa ett 4-lingenkort för 1195 kr.


Kortet gäller för ett spel på varje bana under ett år,
från och med den dag kortet köpes.


Kortet finns på alla våra kanslier.