Kommittéerna

Kommittéerna

ATT VARA MEDLEM I VÅR GOLFKLUBB INNEBÄR så mycket mer än att köpa sig en rätt att spela golf på banan och att i övrigt utnyttja klubbens faciliteter. Vi försöker också hålla fast vid ett antal värden som stärker gemenskap och känslan i klubben. Vi hoppas att nya medlemmar skall bli aktiva golfare men vi hoppas också att de skall ta en aktiv del i klubbens sociala liv och så snabbt som möjligt etablera ett vidsträckt kontaktnät med de övriga medlemmarna. Det ställer krav på de existerande medlemmarna och det ställer också krav på den nye medlemmens oförvägenhet till kontaktskapande. Är du intresserad av att vara delaktig? Kontakta respektive kommittée.

Medlemskommittén


Välkommen till medlemskommittén!


Medlemskommittén är till för alla oss som är medlemmar i Perstorps GK.

Medlemskommitten ska bidra till:

  • En ökad klubbkänsla
  • Anordna fadderverksamhet - ta hand om och introducera nya golfspelare, genom bl.a. fadderrundor.
  • Introducera nya medlemmar
  • Arrangera sociala aktiviteter
  • Utveckla medlemmarnas golf genom främja träningsmöjlighet i klubben
  • Behålla medlemmar och skapa god klubbanda
  • Värva nya medlemmar
  • Jobba för att få fler kvinnor att spela golf
  • Förbättra kommunikation/information till gäster och medlemmar

 

Vi har som målsättning att skapa en positiv atmosfär där ni medlemmar upplever en god klubbkänsla och tillhörighet.


Förslag till olika gemensamma aktiviteter tas tacksamt emot. Kontakta gärna någon av nedanstående i medlemskommittén eller maila oss på medlem@perstorpsgk.se


Medlemskommittén 2024 består av: 


Sara Sernert 

Magnus Nordkvist 

Carin Velliou


 

Tävlingskommittén


Tävlingskomittén består av:

Göran Långström

Dan Johansson

Per-Ove Jönsson

Britt-Marie Jönsson


Bankommittén


Målet/syftet med kommitteen är att bevara/utveckla samt höja kvalitén och upplevelsen av banan för alla kategorier av medlemmar och gäster. Du kan nå bankommittén på banan@perstorpsgk.se.


Tävlingskomittén består av:

Filip Sernert

Roger Moberg

Pauli Jönsson

Magnus Kokko

Mathias Olofsson

Sara Sernert