Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Vill du börja spela golf? Anmäl ditt intresse till kansliet.

ERBJUDANDE!!


Bli medlem idag och få medlemskap och spelrätt för endast 2950 kr.

Detta erbjudande gäller ej för personer som varit medlem i en fyrlingklubb de senaste 3 åren eller varit medlem

i klubben de senaste 2 åren. Andra året betalar man full gällande avgift.

Avgifter för 2024

Medlemsform

Medlemsavgift

Spelrättsavgift

Total årsavgift

Senior, Fullvärdig

1 100:-

4 580:-

5 680:-

Junior, Knatte 0-12 år

0:-

0:-

0:-

Junior, Yngre 13-18 år

300:-

0:-

300:-

Junior, Äldre 19-21 år

1 100:-

 0:-

1 100:-

Vardagsmedlem *

1 100:-

3 250:-

 4 350:-

Senior, 86 - 88 år 

1 100:-

1 680:-

2 780:-

Senior, 89 + år 

100:-

360:-

460:-

Studerande (heltid) *

1 100:-

2 100-

3 200:-

Greenfeemedlem*

1 100:-

0:-

1 100:-

Fullvärdig medlem i
annan svensk klubb *

1 100:-

1 850:-

2 950:-

Ny medlem

1 100:-

1 850:-

2 950:-

Ny Golfare *

1 100:-

År 1 = 1 850:-

År 2= 2 800:-

År 1 = 2 950:-

År 2= 3 900:-

Övrigt


Årsavgift Golfbil (endast med läkarintyg)

3 000:-

Garageplats med el till golfbil

Säsong: 1 000:-

Helår: 1 500:-

*) Ytterligare information gällande de olika medlemskapen:


Våra medlemskap är uppdelade i medlemsavgift samt spelrättsavgift. Medlemsavgiften faktureras i oktober för följande år. I februari kommer fakturan för årets spelrätt. Vid betalning genom faktura tillkommer en administrationsavgift.  


Vardagsmedlem - betalar gällande greenfee lördag, söndag och helgdag.


Studerande - Spelrätten för studerande kan nyttjas av medlemmar som kan uppvisa intyg på heltidsstudier.


Greenfeemedlem - Avgiften (1100 kr) inkluderar samt två fria ronder samt och 100 kronors rabatt på klubbens ordinarie greenfee.  Spelar du så mycket att du kommer upp i årets avgift för Fullvärdig medlem så kontakta kansliet. Medlemskapet övergår då till Fullvärdigt medlemskap.


FV medlem i annan klubb - kräver ett intyg av FV medlemskap i annan klubb där medlemskapet kostar minst 4.000 kr.


Ny Golfare - Medlemskapet gäller för dig som börjat spelat golf och inte varit medlem i en klubb tidigare. Kostnad för Grönt kort-utbildning tillkommer, 1 500 kr. Detta dras av från Spelrättskostnaden År 2.


Delbetalning med Finqr

Nu kan du enkelt delbetala din eller familjens spelrättsavgift med Finqr. Du delar upp betalningen på 3, 6, 9 eller 12 månader. För att delbetala din faktura följ guiden nedan eller välj länken "Gå till faktura" på din mailfaktura.